Build Beautiful Websites

O mnie: ryczałt ewidencjonowany Rzeszów zeznania PIT Rzeszów książka podatkowa

Zdobytą wiedzę weryfikuję w praktyce, pracując już od 10 lat jako księgowa w biurze rachunkowym. Każdy rok przynosi zmiany w przepisach, jednak w zawodzie księgowej pociąga mnie to, że w tej dziedzinie wszystko się musi "zgodzić", że nic nie dzieje się bez przyczyny. A codzienne życie przypomina taki bilans... rachunek zysków i strat...

Ukończyłam:
rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
ekonomię, rachunkowość w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Szkolenia: Certyfikat Księgowy Nr 60722/2013 potwierdzający kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Pełna księgowość od podstaw" realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Rzeszów, Certyfikat ECDL

Więcej